Disclaimer

Algemeen

Het samenstellen en actueel houden van de internetpagina’s op deze website gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Desondanks kan het toch voorkomen dat internetpagina’s onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Constateert u fouten, laat het ons weten a.u.b. Verder is niet uit te sluiten dat u informatie anders leest dan is bedoeld. Ook bij onduidelijkheden en/of vragen verzoeken wij u contact op te nemen met ons. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Evenmin kunt u Flexzon aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgen of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de op de internetpagina’s aangeboden informatie of het niet beschikbaar zijn daarvan.

Veiligheid & privacy
Alle gegevens van persoonlijke aard die u (als bezoeker) aan ons verstrekt, behandeld Flexzon vertrouwelijk en zorgvuldig. Flexzon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of het openbaar worden van informatie die van en naar de bezoeker wordt verstuurd via deze site.

 

Auteursrechten 
Flexzon heeft het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie, inclusief beeld(merken) en logo’s. Het is daarom niet toegestaan dat u informatie anders dan voor persoonlijk gebruik verspreidt, bewerkt of kopieert zonder toestemming van Flexzon.